ทำไมพระสงฆ์ไม่สวมรองเท้าเวลาบิณฑบาต - Web wat Thailand