ร่วมบุ���ิน-ร่วมสร้างโบสถ์-อาทิตย์-ที่-๖-พฤศจิ�ายน-๒๕๕๙ - Web wat Thailand