�ำหนด�ารงานผู�พัทธสีมา-ปิดทอง�ังลู�นิมิตวัดคีรีไพรสณฑ์ - Web wat Thailand