วันที่-16-25-�.พ.-2561-เชิ�ร่วมงานปิดทอง�ังลู�นิมิต-วัดคีรีไพรสณฑ์-ต.พนม-อ.พนม-จ.สุราษฎร์ธานี - Web wat Thailand