วัดคีรีไพรสณฑ์ บ้านเชี่ยวหมอน หมู่ที่๘ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - Web wat Thailand